What would you like to search for?

Videi draudzīgi XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki
© momenti.lv

Mūsu un svētku organizatoru mērķis ir mazināt Svētku ietekmi uz vidi, vēršot dalībnieku, apmeklētāju un partneru uzmanību uz aktuālajiem klimata jautājumiem, aicinot izvērtēt savus ikdienas paradumus tādās jomās kā transports, ilgtspējīgas preces un pakalpojumi, pārtikas patēriņš, ūdens, naktsmītnes, kā arī iesaistot mērķauditoriju videi draudzīgās aktivitātēs.

Virzīties klimata neitralitātes virzienā

Šobrīd pasaulē tiek runāts par diviem milzīgiem izaicinājumiem vides jomā– klimata un bioloģiskas daudzveidības straujās samazināšanas krīzēm. Tūkstošiem gadu uz Zemes pastāvēja zināms līdzsvars, jo daba spēja absorbēt gāzes, kuras Zemes atmosfērā aiztur siltumu no atstarošanās atpakaļ kosmosā, taču kopš industriālās revolūcijas sākuma situācija ir mainījusies.

Nākamās desmitgades izšķirs, vai cilvēcei izdosies mazināt siltumnīcefekta gāzu piesārņojumu pirms tiek pārkāptas zinātnieku noteiktās robežas (1,5°C) un vai izdosies saglabāt un  atjaunot veselīgas ekosistēmas, pirms tiek aizsāktas katastrofālas un neatgriezeniskas pārmaiņas, kas apdraud cilvēku un dabas pastāvēšanu uz Zemes.  

Lieli pasākumi rada lielas ietekmes uz vidi, tomēr mērogs nav šķērslis, lai apņemtos virzīties klimata neitralitātes virzienā. 

 

Nodomi vides saudzēšanas virzienā, piedāvājot aizvien vairāk ilgtspējīgus risinājumus un iespējas, patiesi īstenosies vien tad, ja iniciatīvas atbalstīs svētku dalībnieki, apmeklētāji un partneri - katram ir jāsniedz savs ieguldījums.

© PDF
Mobilitāte, atkritumi, resursu taupība un ūdens patēriņš
Videi draudzīgākas mobilitātes veiciāšana
Dziesmu svētku mājvieta – Rīga – gan ikdienā, gan svētku laikā arvien attīstās, lai apkaimes būtu pieejamas un ērti sasniedzamas, līdz ar to dodoties uz un no koncertiem un mēģinājumiem, aicinām iespēju robežās doties ar kājām, velosipēdu, ja tas nav iespējams, tad ar sabiedrisko transportu. Aicinām kārtīgi izvērtēt nepieciešamību izmantot automašīnu, ja tomēr tāda ir, tad braukt kopā, nebraucot katram savā, tukšā mašīnā. 

Resursu taupība
Lai nodrošinātu tik iespaidīgu svētku norisi, nepieciešams daudz lietu, tāpēc gan cienot Svētku rīkotājus, gan apkārtējo vidi, aicinām izrādīt saudzīgu attieksmi un būt taupīgiem. Elektroenerģijas taupībai izmanto dabisko apgaismoju, izslēdz gaismu, atstājot telpas, atvieno elektroierīces, kad tās nelieto un iepērcies atbildīgi. 

Ūdens pieejamība
Lai mazinātu plastmasas atkritumus svētku laikā, organizatori parūpējušies par ūdens uzpildes vietām lielākajās svētku norises vietās, kā arī to, lai pasākumu teritorijās varētu ienest atkārtoti lietojamās metāla ūdens pudeles. 

Atbildīga atkritumu apsaimniekošana
Labākais risinājums pieaugošajai atkritumu problēmai ir atkritumus neradīt. To arī iespēju robežās aicinām darīt, kā arī izmantot svētku organizatoru nodrošinātos depozīta punktus un atkritumu šķirošanas iespējas svētku norises vietās. 

Ilgtspējīgas pārtikas patēriņš
Svētkos dalībiekiem būs iespēja izvēlēties ēdienkarti – pamata ēdienkarti ar gaļas ēdieniem vai veģetāro ēdienkarti. Svētku partneri ir aicināti atbalstīt ilgtspējīgas prakses, sekojot Pasaules Dabas Fonda izveidotajiem ieteikumiem apmeklētāju ēdinātājiem. Visefektīvākais veids, kā samazināt pārtikas ietekmi uz vidi, joprojām ir ēst vairāk augu, mazāk – dzīvnieku valsts produktus. Papildu ēdienkartei, būtiski ir izvērtēt arī ēdiena pasniegšanas veidu un iespējas iesaistīties patērētāja izglītošanā.  

Dabai draudzīga rotāšanās svētkos
Kas gan būtu svētki vasaras pilnbriedā bez ziedu klēpjiem un smaržojošiem vainagiem. Domājot par klimatam un videi draudzīgāku ziedu izvēli, aicinām dalībniekus un viesus veidot  un pīt ziedu vainagus, saudzējot Latvijas aizsargājamos augus, izmantojot vietējos ziedus un pēc svētkiem košumaugus kompostēt. 

Pucējoties aicinām piedomāt, kādus  sevis un drēbju kopšanas līdzekļus izmantosiet, priekšroku dodot ilgtspējīgiem un bioloģiskiem līdzekļiem.
Par projektu
Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu Pasaules Dabas Fonds realizē projektu “Ietekmes uz vidi mazināšana XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos”, kura mērķis ir mazināt svētku ietekmi uz vidi, vēršot dalībnieku un apmeklētāju uzmanību uz aktuālajiem klimata jautājumiem, aicinot izvērtēt ikdienas paradumus un iesaistīties videi draudzīgās aktivitātēs.