What would you like to search for?

Eiropas dzīvās upes
© Wild Wonders of Europe / Mark Hamblin / WWF

Upes ļauj ūdenim pārvietoties, padzirdīt mūsu laukus un apmierināt mūsu slāpes. Upes un mitrāji padara dzīvi kustīgu. Tās uzlabo mūsu dzīves kvalitāti un ir absolūti nepieciešamas, lai mēs spētu pielāgoties klimata pārmaiņām.

UPES IR PLANĒTAS ASINSRITE

Neskatoties uz upju un mitrāju milzīgo vērtību, mēs Eiropā gadsimtiem ilgi esam tos ļaunprātīgi izmantojuši, kā rezultātā vidēji 60% no Eiropas ūdeņiem nav labā stāvoklī. Latvijā pēc 2018. gada vērtējuma šis skaitlis ir vēl lielāks - 68%. Jo sliktākā stāvoklī ir mūsu ūdeņi, jo mazāku bioloģisko daudzveidību un cilvēkiem sniegtos labumus tās var sniegt.

Upes nav ūdens caurules. Eiropas dzīvo upju programmā (Living European Rivers) PDF strādā, lai mainītu to, kā mēs uztveram un apsaimniekojam upes, lai kardināli uzlabotu to ekoloģisko statusu. Kopā ar pašvaldībām, varas iestādēm, zinātniekiem, uzņēmējiem un investoriem mēs veidojam kustību, kas ļaus upēm plūst brīvi.

Ļausim upēm plūst brīvi!
Plašāk par iniciatīvu WWF mājaslapā