Uzsākam praktiskas nodarbības Latvijas skolās par bioloģisko daudzveidību Baltijas jūrā un iekšzemes ūdeņos | WWF Latvia

Uzsākam praktiskas nodarbības Latvijas skolās par bioloģisko daudzveidību Baltijas jūrā un iekšzemes ūdeņosPublicēts 02 septembris 2019   |  
Bērni pie upes
© Magda Jentgena
Arvien biežāk pētījumi vēsta, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir viena no nozīmīgākajām problēmām pasaulē. Tā, piemēram, saldūdens sugas ir cietušas visvairāk – kopš 1970. gada saldūdens sugu skaits ir samazinājies par 83% (WWF Living Planet Report). Lai celtu jauniešu apziņu par ūdeņu bioloģisko daudzveidību, no 20. augusta līdz 30. decembrim sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu īstenosim projektu “Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību”.

Projekta laikā kopā ar jūras un saldūdens ekspertiem no Vides risinājumu institūta apmeklēsim vairākas Latvijas skolas, kurās vadīsim nodarbības un ekspedīcijas gar jūru, upēm un ezeriem. Visaktīvākie jaunieši tiks aicināti piedalīties projekta noslēguma konferencē par Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību un problēmām, kas skar Latvijas ūdeņus. Konference tiks filmēta un būs pieejama arī tiem jauniešiem un skolotājiem, kas nebūs varējuši pievienoties konferencē.

Nodarbība jauniešiem sastāv no divām daļām, kur pirmajā daļā ietilpst prezentācija par dabas daudzveidību ar īpašu uzsvaru uz Baltijas jūru un Latvijas saldūdeņiem, kā arī problēmām, kas to skar. Nodarbības otrajā daļā kopā ar jauniešiem dosimies ekspedīcijā pie vietējā ūdens objekta, kur jaunieši aizpildīs iepriekš sagatavotas anketas. Šajās anketās jaunieši analizēs apkārtnes ietekmi uz ūdenstilpni, tās krastu un raksturīgākajām sugām. Īstenojot uzdevumu, skolēni spēj attīstīt kritisko domāšanu, iepazīt procesus dabā, kā arī secināt: kā apkārtējā vide atstāj nospiedumu uz bioloģisko daudzveidību ūdeņos. Pēc nodarbības jaunieši un skolotāji tiek aicināti turpināt regulāru ūdens objektu apsekošanu, lai paši novērotu, kā ūdenstilpnes mainās sezonu un cilvēku ietekmēs.

Papildu mācību ekspedīcijām tiks organizētas arī skolotāju apmācības, lai nodrošinātu projekta turpinājumu ilgtermiņā. Skolotāju apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, metodiskos materiālus (nodarbības, didaktiskā spēle, izstrādātās ekspedīciju anketas) un aktivitāšu plānus, ko turpmāk integrēt mācību procesā. Tiešsaistes seminārs (webinārs) skolotājiem atvieglos padziļinātāku tēmas izpēti, jauniešu izpratnes veicināšanu par labu vides stāvokli, bioloģiskās daudzveidības nozīmi ikdienā un ilgtspējīgu attīstību. Visi materiāli, kas tiks sagatavoti projekta ietvaros, būs publiski pieejami mūsu mājaslapā.

Nodarbības ir paredzētas 13-18 gadus veciem jauniešiem. Lai pieteiktos skolēnu nodarbībām, rakstiet uz mjentgena@pdf.lv.

Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.Bērni pie upes
© Magda Jentgena Enlarge

komentāri

blog comments powered by Disqus