Puni dabas parkā Pape | WWF Latvia

Puni dabas parkā PapePublicēts 10 janvāris 2017
Informatīvs materiāls | Pape
© Pasaules Dabas Fonds
Neliels informatīvs materiāls par Putnu vērošanu pie Papes ezera. 

Papes ezera apkārtne ir viena no labākajām novērošanas vietām Latvijā putnu migrācijas laikā. Rudeņos un pavasaros tūkstošiem gājputnu un sikspārņu kā migrācijas ceļu izmanto joslu gar Papes ezeru un jūru (Baltās - Baltijas jūras gājputnu ceļš).

Ezera D galā ir uzbūvēts putnu novērošanas torni, kā arī divi putnu novērošanas slēpņi ezera A krastā pie Līgupes ietekas un Kalnišķu strauta. Savukārt Nidas purva R malā slejas novērošana platforma purva izpētei no tālienes. Nidas purvs rudeņos ir nozīmīga zosu, dzērvju atpūtas un nakšņošanas vieta.

Vairāk informācijas arī Papes dabas parka mājas lapā: www.pdf-pape.lv 
Informatīvs materiāls | Pape
© Pasaules Dabas Fonds Palielināt