What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Jaunie dabas advokāti absolvē "Aizstāvības akadēmiju"

Sestdien, 29. aprīlī, plkst. 11.00 jaunie vides interešu aizstāvji no visas Latvijas ar 7 īstenotiem projektiem absolvēs Pasaules Dabas Fonda “Aizstāvības akadēmiju”. Teorētisko un praktisko apmācību laikā 30 stundu garumā jaunieši attīstīja prasmes, lai spētu aizstāvēt savas nākotnes vajadzības, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.

“Aizstāvības akadēmijas” izlaidumu būs iespējams skatīties tiešsaistē Pasaules Dabas Fonda Facebook un YouTube kanālā 29. aprīlī plkst. 11.00.

"Aizstāvības akadēmija" norisinājās jau trešo reizi, un šogad neformālās izglītības noslēdzošajā kursā 20 jaunieši varēja attīstīt prasmes sadarbībā ar mentoriem, nozares ekspertiem un sabiedrībā zināmām personībām savas nākotnes interešu aizstāvībai, kā arī īstenot 7 projektus – pilsoniskās līdzdalības aktivitātes vides interešu aizstāvībā.

“Aizstāvības akadēmija ir vieta, kur bija iespēja iepazīt iedvesmojošus cilvēkus – gan lektorus, gan organizētājus, gan citus dalībniekus. Apskatījām un izzinājām daudz un dažādas tēmas, bet visām lekcijām kopīgs bija tas, ka mēs apguvām to, kā savus viedokļus aizstāvēt. Šī pieredze viesa cerību zaļākai nākotnei Latvijā,” mācību norisi komentē “Aizstāvības akadēmijas” absolvente Anete Jurgelāne.

Jauno dabas advokātu 7 projekti:
  • Krasta erozija - mīts vai nopietns drauds mūsu piekrastei?
Diskusija ar Rojas pagasta vietējiem iedzīvotājiem un ekspertu par krasta eroziju, problēmas aktualitāti un tās risināšanas iespējām. Lai veicinātu vietējo iedzīvotāju līdzdalību vides problēmu risināšanā, diskusija rezultēsies ar iedzīvotāju iesniegumu pašvaldībai problēmas risināšanai.
  • Saziņa ar Rīgas pilsētas “Dzīks” un Latvijas pilsētas(-u) pašvaldību(-ām) par projekta “GrassLife” īstenošanu pilsētvides apstākļos
Savvaļas pļavu ieviešana Rīgas pilsētas un Latvijas pilsētu teritorijās, palīdzot Latvijas Dabas Fondam ar komunikāciju projekta ieviešanā, lai nodrošinātu prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu.
  • Kļūsti par krustvecāku! Adoptē zoodārza dzīvnieku!
Izpēte par iespējām ieviest citur plaši izplatīto atbalsta praksi zoodārzu dzīvnieku adoptēšanu, tādā veidā atbalstot zooloģiskā dārza darbību, uzlabojot dzīvnieka dzīves apstākļus un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
  • Zaļā pietura: jaunatnes līdzdalība
Intervijas / diskusijas tipa raidieraksts, kurā radio NABA klausītāji tiks iepazīstināti ar aktīvu jauniešu - vienaudžu, jauniešu - profesionāļu un jomas ekspertu pieredzi par iesaistīšanos pārmaiņu radīšanā.
  • Par vides izglītību Latvijā
Vides izglītības trūkuma un nepieciešamības izcelšana. Dažādu vecuma skolēnu iesaiste un iniciatīvas sniegšana.
  • Vides teātra izrāde “cirvis”
Izglītība caur mākslu - teātri. Teātris, kas rosina diskusiju par atbildības uzņemšanos vides jautājumu (ne)risināšanā, ir unikāls, jo spēj pasniegt šādas tēmas vieglā un iesaistošā veidā.
  • Māksla, klimats, emocijas
Mākslinieciskās aktivitātes kā paņēmiens “klimata trauksmes” mazināšanai un cilvēka apziņas vairošanai par savu lomu vidē.

Atbalstu jauniešu iniciatīvu īstenošanai šogad sniegs dabīgās kosmētikas zīmols MADARA, ziedojot 1% no KIND līnijas ieņēmumiem jauniešu plānoto iniciatīvu realizācijai.

Par projektu
Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju "Quo Tu Domā" ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu ir izstrādājis apmācību kursu jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem “Aizstāvības akadēmija”, kurā ietvertas unikālas 6 teorētiskas un praktiskas nodarbības. Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, komunikācijas nozīmi, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības debatēm.

Apmācību kurss “Aizstāvības akadēmija” īstenota projektā “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstītu prasmes, kuras nepieciešamas pilsoniski aktīvai personībai.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu