What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Rimi visās Baltijas valstīs pārtrauc iepirkt zivis no Zivju gida sarkanā saraksta

No 1. jūnija Rimi visās Baltijas valstīs pārtrauc iepirkt zivis no Pasaules Dabas Fonda izstrādātā “Zivju gida” Sarkanā saraksta.

No 1. jūnija Rimi visās Baltijas valstīs pārtrauc iepirkt zivis no Pasaules Dabas Fonda izstrādātā “Zivju gida” Sarkanā saraksta.

Rimi ir pirmais mazumtirgotājs Baltijā, kas jau tuvāko mēnešu laikā vairs netirgos zivis no sarkanā saraksta, tā atbalstot atbildīgas zvejas principus.

Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem vairāk nekā 85% jūras velšu un zivju krājumu jau ir pārsnieguši zvejas apmērus vai pilnībā nozvejoti, kas veicina negatīvas ekoloģiskas un sociālas sekas pasaulē. Rimi ir rūpīgi izanalizējis savu zivju un jūras velšu sortimentu un nolēmis pārtraukt Pasaules Dabas Fonda Sarkanajā sarakstā iekļauto zivju un jūras velšu iegādi. Zivju un jūras velšu Sarkanajā sarakstā iekļautas sugas, kuru zveja vai audzēšana nav ilgtspējīga, kaitē apkārtējai videi un tur dzīvojošajiem dzīvajiem organismiem. Tāpat sarakstā iekļautas tās zivis, kuru zvejošanā izmantotas nelegālas zvejas metodes, kā arī to audzēšanā tiek radīts ūdenstilpnes piesārņojums, tā rezultātā nodarot postījumu ūdenstilpņu ekosistēmai.


Pašlaik Rimi noliktavā ir mazāk nekā 10% no Sarkanā saraksta zivīm un jūras veltēm. Šo produkciju plānots iztirgot, lai novērstu pārtikas atkritumu rašanos. Savukārt turpmāk Sarkanajā sarakstā iekļauto zivju un jūras velšu pasūtījumi netiks veikti - pārtrauksim iepirkt zivis un jūras veltes, kas nozvejotas vai audzētas neilgtspējīgā un kaitīgā veidā. Sarkanā marķējuma zivju un jūras velšu iegādes pārtraukšana un sadarbība ar Pasaules Dabas Fondu ir būtisks pirmais solis ceļā uz ilgtspējīgu zivju piedāvājumu Rimi sortimentā un ilgtermiņa ieguldījums, kas dos iespēju arī Rimi klientiem atbalstīt ilgtspējīgu zvejniecību un uzlabot nākotnes situāciju pasaules okeānos un jūrās,” norāda Rimi Latvia kategoriju departamenta direktors Milans Blūms.

Lai veicinātu pircēju paradumu maiņu un mudinātu veikt ilgtspējīgākas izvēles, Rimi kopā ar Pasaules Dabas Fondu informēs klientus un veikalos izvietos informatīvus materiālus, lai klienti varētu veikt  apzinātāku produktu izvēli no Rimi plašā jūras velšu sortimenta. Veselīga un atbildīga dzīvesveida veicināšana vienmēr bijusi būtiska Rimi darbības sastāvdaļa, kas tiek īstenota, gan nodrošinot plašu preču sortimentu, gan īstenojot un atbalstot dažādas ilgtspējīgas iniciatīvas.

Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras programma ir daļa no reģionālās sadarbības, ko daļēji koordinē WWF (The World Wide Fund for Nature) Baltijas programma. Tās mērķis ir uzlabot Baltijas jūras ekosistēmu. Katram valsts birojam ir Zivju gids, kas pielāgots valsts jūras velšu tirgum.

Baltijas jūras ekoloģiskās problēmas, kā arī pārzveja apdraud zivju krājumus, jūras ekosistēmas, iztikas līdzekļus un piekrastes kopienas. Kā daļa no WWF Baltijas programmas, Pasaules Dabas Fonds sadarbojas ar zvejniekiem, valdību, reģionālajām padomēm un tirgus dalībniekiem, lai veicinātu ilgtspējīgākas zvejas prakses. Rimi ir viens no galvenajiem šīs iniciatīvas atbalstītājiem, un mēs patiesi ticam, ka cieša sadarbība un plaša sabiedrības iesaiste sniegs iespēju atjaunot Baltijas jūras ekosistēmu,” norāda Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

Plašāka informācija: https://www.rimi.lv/zivju-gids

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu