What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Paldies mūsu partneriem, atbalstītajiem par palīdzību un uzticību 2020. gadā

2020. gads bija citādāks nekā to gaidījām. Tam bija jābūt īpašam gadam, kurā vairākos augsta līmeņa starptautiskos procesos apstiprinātu nozīmīgas vides stratēģijas. Kādas no sanāksmēm ir notikušas, bet lielākā daļa no iecerētā ir pārcelta uz vēlāku laiku. Taču neskatoties uz ierastā ritma izmaiņām, darbi vides aizsardzībā neapstājās. Gluži otrādi – gads ir bijis īpaši darbīgs.

2020. gads bija citādāks nekā to gaidījām. Tam bija jābūt īpašam gadam, kurā vairākos augsta līmeņa starptautiskos procesos apstiprinātu nozīmīgas vides stratēģijas. Kādas no sanāksmēm ir notikušas, bet lielākā daļa no iecerētā ir pārcelta uz vēlāku laiku. Taču neskatoties uz ierastā ritma izmaiņām, darbi vides aizsardzībā neapstājās. Gluži otrādi – gads ir bijis īpaši darbīgs.

Pasaules Dabas Fonds tikai kopā ar atbalstītājiem ir spējis aktualizēt sabiedrības intereses dabas un vides jautājumos: aktīvi iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā un starptautiskā līmenī; sasniedzot jauniešu un pieaugošo auditorijas izglītības, sabiedrības iesaistes un apziņas veidošanas iniciatīvās vides jomā; īstenojot dabas aizsardzības un klimata kampaņas; turpinot darbu ar meža demonstrējumu teritorijām, lielo zālēdāju reintrodukciju, Zaļā biroja programmu, dabas daudzveidības pasākumiem Daru Labu Dabai kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, šādi arī praksē piedāvājot risinājumus ietekmes uz vidi mazināšanā un dabas atjaunošanā.

Izsakām milzu pateicību ikvienam, kas palīdzēja mūsu darbā. Paldies uzņēmumiem, kas kopā ar mums turpina veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā – H&M Latvia, Colgate, DHL Express Latvia, BTA Baltic Insurance Company, Tetra Pak Latvija, Velux, Spodrība, HP® Latvija, Prompt, Clear Channel Latvia, Copy Pro, Stora Enso Latvija, Rimi Latvia, Antalis, reproduktīvās medicīnas centram Embrions, zvērinātam advokātu birojam Loze & Partneri.

Liels paldies par jūsu atbalstu, palīdzību un uzticību 2020. gadā!

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu