What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Valdības, finanšu iestādes un uzņēmumi izveido īpašu Darba grupu ar dabu saistītās finanšu informācijas atklāšanai (TNFD)

Ir izveidota jauna tirgus vadīta iniciatīva “Darba grupa ar dabu saistītās finanšu informācijas atklāšanā”, kuras mērķis ir sniegt finanšu iestādēm un uzņēmumiem pilnīgu priekšstatu par to vides riskiem un iespējām. Līdz šim šāda iniciatīva ir bijusi tikai saistībā ar klimata informāciju.

Darba grupai ir divi līdzpriekšsēdētāji: Deivids Kreigs, Refinitiv izpilddirektors un Londonas Fondu biržas grupas (LSEG) Datu un analīzes nodaļas vadītājs un Elizabete Maruma Mrema, ANO Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) izpildsekretāre. Pasaules Dabas fonds aicina arī Latvijas valdību iesaistīties šajā darba grupā.

Darba grupa apņemas līdz 2023. gadam izveidot sistēmu organizācijām, lai tās ziņotu par mainīgajiem ar dabu saistītajiem  riskiem un rīkotos saistībā ar tiem, atbalstot globālo finanšu plūsmu novirzīšanu no dabu noplicinošiem uz dabu atjaunojošiem rezultātiem.

Lielākās finanšu iestādes un starptautiskās korporācijas ir atbalstījušas jaunas tirgus vadītas Darba grupas izveidi ar dabu saistītu finanšu informācijas atklāšanai (TNFD), kas palīdzēs uzņēmumiem novērtēt ar dabu saistītos riskus un iespējas, lai palīdzētu uzņēmumiem, investoriem, aizdevējiem un apdrošinātājiem pārvaldīt ar dabu saistītus riskus, piemēram, saskaroties ar jauniem normatīviem vai auglīgās augsnes zudumu. Tas, kā šī jaunizveidotā sistēma sasniegs savu mērķi, ir aprakstīts ziņojumā “Nature in Scope”.

Vairāk nekā puse no pasaules iekšzemes kopprodukta - 44 triljonu ASV dolāru apmērā – ir atkarīgi no dabas. Tādējādi 83% savvaļas zīdītāju un 50% augu sugu populāciju izmiršana rada ievērojamu risku finansiālajai stabilitātei. Dabu atjaunojošas rīcības varētu radīt līdz pat 10.1 triljoniem ASV dolāru papildu biznesa vērtības katru gadu un 395 miljonus darbavietu līdz 2030. gadam.

Pirmajā gadā TNFD balstīsies uz panākumiem, kas gūti Darba grupā ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanu (TCFD), jo tā ir kļuvusi par nozīmīgu platformu ar klimatu saistītu finanšu risku jautājumos. TNFD sistēma ar dabu saistītiem riskiem papildinās TCFD ar klimatu saistīto risku sistēmu, lai uzņēmumiem un finanšu iestādēm sniegtu pilnīgu priekšstatu par to vides riskiem. Sistēma tiks pārbaudīta un pilnveidota 2022. gadā pirms tās oficiālas palaišanas 2023. gadā.
 
Par šo iniciatīvu pirmo reizi tika paziņots 2020. gada jūlijā. Uzsākot darbu 2020. gada septembrī, tolaik vēl neformālā darba grupa, kurā bija 74 locekļi no 24 valstīm - tostarp finanšu institūcijas, uzņēmēji, valdības, regulatori, NVO un konsorciji - ir strādājusi, lai ierosinātu praktiskus ieteikumus TNFD darbības jomai un darba plānam.

Darba grupā būs aptuveni 30 locekļu, vienlīdzīgi pārstāvot finanšu iestādes, uzņēmumus un datu/pakalpojumu sniedzējus no attīstītajiem un attīstības tirgiem.

"Valdības, finanšu iestādes un uzņēmumi izveido īpašu Darba grupu ar dabu saistītās finanšu informācijas atklāšanai (TNFD)” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “Valdības, finanšu iestādes un uzņēmumi izveido īpašu Darba grupu ar dabu saistītās finanšu informācijas atklāšanai (TNFD)” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu