Ko mēs darām | WWF Latvia

Ko mēs darāmPasaules Dabas Fonda mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt piesārņojumu un dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu.

Pasaules Dabas Fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.

 

Pasaules Dabas Fonda pamatvērtības:

  • Būt neatkarīgiem un brīviem no politiskām ietekmēm;
  • Izmantot savā darbā jaunākās zinātniskās atziņas;
  • Meklēt dialogu un izvairīties no konfliktiem;
  • Veidot partnerattiecības ar valsts, pašvaldību un privātajām organizācijām.

Pasaules Dabas Fonds sasniedz rezultātus ar:

  • Vides lobismu;
  • Demonstrējumiem;
  • Vides izglītību;
  • Sabiedrības apziņas veidošanu.

Pasaules Dabas Fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.

 rel=
Brūnais lācis, Somija
© Wild Wonders of Europe /Staffan Widstrand / WWF
25 gadi Latvijas dabas aizsardzībā
Vairāk kā 25 gadu darbības laikā Pasaules Dabas Fonds attīstījis dabas aizsardzības programmas, kuru darbs virzīts meža, Baltijas jūras, saldūdeņu, pļavu ekosistēmu aizsardzībai un resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kā arī sugu reintrodukcijas nodrošinājumam.

Sadarbībā ar dažādām institūcijām, nevalstiskām organizācijām un biznesa sektoru izveidotas meža apsaimniekošanas demonstrējuma teritorijas, Latvijā ievesti lielie zālēdāji - savvaļas zirgi, tauri, sumbri -, attīstīta meža sertifikācija, ierobežota nelikumīga koksnes resursu izmantošana, īstenotas lašu, Baltijas jūras, meža aizsardzības kampaņas, upju aizsardzības pasākumi pret mazo HES būvniecību, realizētas dažādas meža īpašnieku izglītības programmas, nodibināts dabas parks „Pape”, izveidota mitrzeme, lai demonstrētu kā mazināt Baltijas jūras piesārņojumu no lauksaimniecības zemēm, un daudz, daudz kas cits.

Vides aizsardzības jautājumu aktualizēšanā organizācijas līdzšinējā rīcība balstīta uz līdzdalību valsts un nevalstisko institūciju koordinētā politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē. Aizstāvēt dabas intereses, kad top likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas ietekmē dabas resursus, ir nozīmīgs ikdienas darbs. 

Pasaules Dabas Fonds piedalījies gan atsevišķu sektoru, gan plašākās publiskās diskusijās par vides aizsardzības jautājumu nozīmību (enerģijas politika, SEG emisijas, klimata pārmaiņas, atkritumu saimniecība, zaļais iepirkums u.c.), kā arī īstenojis projektus sabiedrības apziņas veidošanai, piemēram - akcijas Zemes stunda, atbildīgs papīra patēriņš, videi draudzīgs dzīves veids, Ekoloģiskā pēda, FSC produktu izvēles un citas. 

Mūsu darbs nav iespējams bez Jūsu atbalsta. 
Kā veikt ziedojumu?

Ziedo ar i-bankas starpniecību.

PASAULES DABAS FONDS
Reģ. nr. 40008067839
AS "SEB Banka"
Konta Nr.: LV83UNLA0050002304077 

Atbalsti ziedojot

  • Tavs ziedojums palīdz mums turpināt darbu.