Lielie zālēdāji | WWF Latvia


 
	© Gaston Lacombe

Piederīgi Latvijas dabai

Pirms cilvēks sāka aktīvi nodarboties ar lauksaimniecību, Eiropā savvaļas zirgi jeb tarpāni, līdzīgi kā tauri un sumbri, bija ierasta dabas sastāvdaļa.
Lielo zālēdāju – tauru, savvaļas zirgu un sumbru loma dabā ir ļoti būtiska. Tie sekmē bioloģiski daudzveidīgu pļavu veidošanos un tiešā vai netiešā veidā nodrošina tūkstošiem citu augu un dzīvnieku sugu eksistenci.

Citi zālēdāji (stirnas, brieži, aļņi) nespēj dabā aizvietot zirgus un taurus, jo to barošanās apstākļi ir savādāki, tāpēc dabas procesi ir traucēti.

Pasaules Dabas Fonds Kurzemē, dabas parkā "Pape" demonstrē, kā, atgriežot izzudušās sugas, dabas ritms atjaunojas. 
 

Aptuveni 40% Latvijas reto un izzūdošo augu sugu sastopamas tieši dabiskajās pļavās, kas aizņem mazāk par vienu procentu no Latvijas teritorijas.

 rel=
Dažādie zālēdāju barošanās režīmi.
© Pasaules Dabas Fonds / Vera 1997
Kā savvaļas zirgi un tauri atjauno dabisku ainavu?

Ko mēs darām?

  • Pasaules Dabas Fonds Kurzemē, dabas parkā "Pape"  demonstrē, kā, atgriežot izzudušās sugas, dabas ritms atjaunojas. 
  •  
	© Projekts