Akmeņplekste / āte | WWF Latvia

Akmeņplekste / āteLat. Scophthalmus maximus
Eng. Turbot

 

Akmeņplekstes sastopamas jūrā uz smilšainas vai akmeņainas grunts, 20–70 m dziļumā. Nobriedusi akmeņplekste var būt 1 m gara un svērt 25 kg. Akmeņplekstes ir ļoti vērtīgas zivis, tās bieži tiek zvejotas nārsta laikā, lai gan to skaits nekur nav ievērojami liels. Minimālais zvejošanai pieļaujamais akmeņplekstes garums ir 30 cm.

Tēviņi reti izaug tik gari, tāpēc deviņas no desmit nozvejotajām akmeņplekstēm ir mātītes. Kopš 2001. gada akmeņplekstu specializētā zveja Latvijas ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā ir aizliegta, un kopš 2005. gada – arī piekrastē.

Akmeņplekste zvejnieku lomos drīkst būt tikai kā piezveja. Tomēr uzlabojoties akmeņplekstes krājuma stāvoklim, kopš 2010. gada ir atļauta ierobežota akmeņplekstu specializētā zveja piekrastē.

ZVEJAS VEIDI

Gan Baltijas jūrā, gan Ziemeļjūrā akmeņplekstes visbiežāk tiek zvejotas ar lielacu tīkliem. Zvejojot ar traļiem, tās tiek notvertas galvenokārt kā piezveja citu grunts zivju zvejā. Šīs sugas zivis tiek audzētas arī zivsaimniecībās, visvairāk Spānijā.

RESURSU STĀVOKLIS

Akmeņplekšu populācija Ziemeļjūrā un Dānijas jūras šaurumos strauji samazinās. Stāvoklis Baltijas jūrā ir nedaudz labāks – dažos Baltijas jūras reģionos akmeņplekšu resursi pamazām atjaunojas. Tomēr Latvijas piekrastē vairs nav iespējams nozvejot lielas akmeņplekstes, šeit dominē 30–35 cm garas zivis.

Tiek uzskatīts, ka intensīvas specializētās zvejniecības dēļ akmeņplekstes varēja būt pārzvejotas. Pēc akmeņplekšu specializētās zvejas lieguma ieviešanas, ir cerības, ka populācijas stāvoklis Latvijas piekrastē pamazām uzlabosies. Tomēr tam būs nepieciešams samērā ilgs laiks, jo akmeņplekste ir samērā lēni augoša zivs.

 

REKOMENDĀCIJA

Padomājiet pirms iegādājaties ātes, kas ir audzētas un nozvejotas ar tīkliem Ziemeļjūrā. Pārāk intensīvas zvejas un nepietiekami efektīvas resursu pārvaldības dēļ, šīs sugas zivis ieteicams ēst pēc iespējas retāk.

REKOMENDĀCIJA

Izvairieties iegādāties akmeņplekstes, neatkarīgi no zvejas veida un vietas.

 
	© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Turbot (Psetta maximus).
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon