Akmeņplekste jeb āte | WWF Latvia

Akmeņplekste jeb āte rel=
Āte
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon

Lat. Scophthalmus maximus
Eng. Turbot


Akmeņplekste ir pārsvarā uz grunts dzīvojoša zivs, kas uzturas smilšainās un akmeņainās gultnēs 20–80 m dziļumā. Tā barojas ar zivīm, vēžveidīgajiem un gliemenēm. 

Pieaugusi akmeņplekste garumā var sasniegt līdz vienam metram un svērt līdz 25 kg. Akmeņplekstes dzīvo Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā un Atlantijas okeānā, bet to krājumi sarūk. Baltijas jūrā akmeņplekstes minimālais nozvejas garums ir 30 cm.  Tiek audzēta arī akvakultūrā.


ĒDIET UZ VESELĪBU!
Droši lietojiet uzturā āti, kas ir audzēta recirkulācijas sistēmās Nīderlandē. 

UZMANĪGI!

Padomājiet pirms iegādājaties ātes, kas audzētas Spānijā vai Francijā, kā arī, ja nozvejotas ar tīkliem Ziemeļjūrā. Pārāk intensīvas zvejas un nepietiekami efektīvas resursu pārvaldības dēļ, šīs sugas zivis ieteicams ēst pēc iespējas retāk.

NEĒDIET!

Izvairieties no zivs iegādes, ja nozvejota ar traļiem vai tīkliem Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā.