Ķemmīšgliemenes | WWF Latvia

Ķemmīšgliemenes rel=
Ķemmīšgliemene
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Pecten spp
Eng. Great scallop

 
Ķemmīšgliemenes sauc arī par jūras ķemmītēm, un tās dzīvo smilšainās gultnēs, daļēji ierakušās smiltīs. Gliemenes barojas, no ūdens izfiltrējot aļģes, un tās var pārvietoties, izspiežot no gliemežvākiem ūdens strūklu. Ķemmīšgliemenes var nodzīvot līdz 20 gadu vecumam, un to izplatības areāls ir no Spānijas Atlantijas okeāna piekrastes līdz pat Norvēģijas ziemeļiem. Baltijas jūrā sastopamas gar Bohuslēnas piekrasti un uz dienvidiem līdz Kategatam. Ķemmīšgliemenes zvejo ar īpašiem traļiem vai dragām vai arī vāc ar rokām, bet tās var būt arī kā piezveja, zvejojot citas zivis.

IZPLATĪBA

Ķemmīšgliemenes sastopamas jūrās visā pasaulē.

ZVEJAS VEIDI

Gultnes tralēšana, dragas un vākšana ar rokām.

 
RESURSU STĀVOKLIS

Vidusjūrā ķemmīšgliemenes ir ievērojami pārzvejotas, tomēr dati liecina, ka situācija pamazām uzlabojas. Norvēģu jūrā ķemmīšgliemeņu resursi ir bagātīgi un spēka pilni.
 

REKOMENDĀCIJA

Izvēlieties ķemmīšgliemenes, kas ievāktas ar neliela apjoma zveju vai nirēju ievāktas ar rokām Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā, kā arī, ja iegūtas saskaņā ar MSC sertifikātu vai audzētas saskaņā ar ASC sertifikātu. 

 

REKOMENDĀCIJA

Izvairieties no mehāniski zvejotu ķemmīšgliemeņu iegādes, jo šādu zvejniecības metožu pielietošana nodara lielu kaitējumu jūras gultnes ekosistēmai.

 
	© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Ķemmīšgliemenes (Pecten jacobaeus)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon