Atlantijas lasis, taimiņš | WWF Latvia

Atlantijas lasis, taimiņš rel=
Atlantijas lasis (Salmo salar), Orklas upe, Norvēģija.
© Wild Wonders of Europe /Magnus Lundgren / WWF
Lat. Salmo salar, Salmo trutta
Eng. Atlantic salmon (lasis), Sea trout (taimiņš)

Atlantijas lasis ir migrējoša zivs, kas nārsto saldūdenī, bet dzīvo un barojas jūrā. Taimiņš, jeb jūras forele, ir strauta foreles migrējoša forma. Lašiem un taimiņiem ir līdzīgs dzīvesveids un tos bieži vien nozvejo kopā. Abas sugas dzīvo Atlantijas okeāna ziemeļdaļā, Baltijas jūrā, atsevišķos Ziemeļeiropas ezeros un Ziemeļamerikas ziemeļaustrumos. Baltijas jūras baseinā lašu mazuļi paliek saldūdenī 1–3 gadus, pēc tam tie migrē uz piekrasti vai atklātu jūru, kur uzturas vēl 1–4 gadus. Nārstot laši un taimiņi atgriežas upēs, kurās dzimuši. Baltijas jūrā laša minimālais nozvejas garums ir 60 cm, bet taimiņa – 50 cm.

Diemžēl daudzās no Baltijas jūrā ietekošajām upēm ir iznīcinātas lašveidīgo zivju nārstam piemērotas teritorijas. Šodien laši un taimiņi atrodami tikai aptuveni ceturtajā daļā no upēm, kas ieplūst Baltijas jūrā un kur šīs zivis iepriekš dzīvojušas. Upes tiek nosprostotas, lai izbūvētu hidroelektrostacijas; tajās nokļūst piesārņojums no kanalizācijas un lauksaimniecības, kas noved pie nārsta vietu aizaugšanas.

Liela daļa šobrīd veikalos nopērkamo lašu ir audzēti Skandināvijas un Britu salu zivjaudzētavās. Lasis ir viena no visbiežāk Eiropas akvakultūras saimniecībās audzētajām zivīm. Laši tiek audzēti jūrā vai upes grīvās iegremdētos sprostos. 

ĒDIET UZ VESELĪBU!

Izvēlieties Tālo austrumu lašus, kas nozvejoti Klusā okeāna ziemeļdaļā (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus tshawytscha), kā arī taimiņus, kas audzēti Igaunijā. Iesakām arī audzētavās audzētu un ar ekomarķējumu, piemēram, ar ASC vai ES logotipu lapas veidolā apzīmētu laša vai taimņa gaļu.

UZMANĪGI!

Padomājiet, pirms pērkat lašus, kas tiek audzēti Norvēģijā, Skotijā vai Farēru salās, kā arī Ziemeļeiropā audzētus taimiņus un iegūtus ar murdiem vai āķu jedām Baltijas jūrā (izņemot Botnijas līci). Kā arī padomājiet pirms iegādājaties lasi, kas nozvejots ar murdiem vai āķu jedām Baltijas jūrā (izņemot Somu līci).

NEĒDIET!

Nepērciet ar tīkliem kā piezveja Somu līcī vai Čīlē audzētus lašus. Centieties atturēties no taimiņu iegādes, kas iegūts ar žaunu tīkliem Baltijas jūrā.    

 
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF
Salmo salar
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF
 
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF
Salmo trutta (Taimiņš)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF