Lasis | WWF Latvia

Lasis rel=
Atlantijas lasis (Salmo salar), Orklas upe, Norvēģija.
© Wild Wonders of Europe /Magnus Lundgren / WWF

Lasis, taimiņš

Lat. Salmo salar, Salmo trutta
Eng. Salmon (lasis), Sea trout (taimiņš)Lasis ir migrējoša zivs, kas nārsto saldūdenī, bet dzīvo jūrā. Lašiem un taimiņiem ir līdzīgs dzīvesveids un tos bieži vien nozvejo kopā. Laši dzīvo Atlantijas okeāna ziemeļdaļā, Baltijas jūrā, atsevišķos Ziemeļeiropas ezeros un Ziemeļamerikas ziemeļaustrumos. Baltijas jūrā lašu mazuļi paliek saldūdenī 1–3 gadus un pēc tam tie migrē uz piekrasti vai atklātu jūru, kur uzturas vēl 1–4 gadus, pirms atkal atgriežas nārstot saldūdenī. Baltijas jūrā laša minimālais nozvejas garums ir 60cm, bet taimiņa – 50 cm.

Diemžēl vairumā no Baltijas jūrā ietekošajām upēm ir iznīcinātas lašu nārstošanai piemērotās vietas, jo upes tiek nosprostotas, lai apmierinātu hidroenerģētikas, kuģniecības un citas intereses.

Šodien laši atrodami tikai aptuveni ceturtajā daļā no upēm, kas ieplūst Baltijas jūrā un kur šīs zivis iepriekš ir dzīvojušas. Gandrīz visi šobrīd veikalos nopērkamie laši ir audzēti Skandināvijas, Britu salu un Dienvidamerikas (Čīles) zivsaimniecībās.
 

IZPLATĪBA

Laši dzīvo Atlantijas okeāna ziemeļu daļā, Baltijas jūrā, dažos Ziemeļeiropas ezeros un lielā daļā Ziemeļamerikas austrumos esošajos lielajos ezeros.

AUDZĒŠANA

Lasis ir viena no visbiežāk Eiropas saimniecībās audzētajām zivīm. Laši tiek audzēti speciālos jūrā vai upes grīvā iegremdētos sprostos. Eiropā visvairāk lašu tiek izaudzēti Skandināvijas valstīs.
 

REKOMENDĀCIJA

Izvēlieties Tālo austrumu lašus, kas nozvejoti Klusā okeāna ziemeļdaļā (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus tshawytscha), kā arī taimiņus, kas audzēti Austrijā. Iesakām arī audzētavās audzētu un ar ekomarķējumu, piemēram, ar ASC vai ES logotipu lapas veidolā apzīmētu laša gaļu.

 

REKOMENDĀCIJA

Padomājiet, pirms pērkat lašus, kas tiek audzēti Norvēģijā, Skotijā vai Farēru salās, ka arī Ziemeļeiropā audzētus taimiņus, jo to barošanai izmanto ļoti daudz citu sugu zivju. Šī iemesla dēļ daudzviet arī mazu un mazvērtīgu zivju resursi ir pārtērēti. Kā arī padomājiet pirms iegādājaties Kanādas savvaļas lasi, ja tas ir nozvejots Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā. 
 

REKOMENDĀCIJA

Nepērciet Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā un Baltijas jūrā iegūtus lašus, jo šajās teritorijās to resursi ir trūcīgi. Centieties atturēties no Dienviedamerikā audzētiem lašiem un savvaļas taimiņu iegādes, neatkarīgi no to zvejas veida vai vietas. 

 
	© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF
Salmo salar
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF
 
	© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF
Salmo trutta (Taimiņš)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF