Zeltainā jūraskarūsa | WWF Latvia

Zeltainā jūraskarūsa rel=
Zeltainā jūraskarūsa jeb dorada
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Sparus aurata
Eng. Gilt-head (sea) bream


Zeltainā jūraskarūsa jeb dorada ir viena no galvenajām zivju sugām, kas tiek audzēta Eiropas zivsaimniecībās. Jau senāk jūraskarūsas, izmantojot ekstensīvas metodes, tikušas audzētas piekrastes lagūnās un sālsūdens dīķos Itālijā un Dienvidspānijā. Zeltainās jūraskarūsas ir izplatītas visā Vidusjūrā un tiek iegūītas arī Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu piekrastē. Parasti jūraskarūsas tirdzniecībai piemērotu svaru (400 – 600 g) sasniedz pusotra gada laikā.
REKOMENDĀCIJA

Padomājiet pirms iegādājaties doradu, kas audzēta Francijā vai nozvejota ar jedām Portugālē, ar makšķerēm Vidusjūrā vai ar makšķeri Biskajas līcī.

REKOMENDĀCIJA

Neizvēlieties doradu, kas nozvejota Vidusjūrā vai Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā.