What would you like to search for?

Kļūsti par atbalstītāju

Dabas aizsardzības projektu īstenošana nebūtu iespējama bez atbalstītāju palīdzības. Par mūsu atbalstītāju var kļūt ikviens, kam rūp daba un tās aizsardzība, ziedojot jebkuru summu.

© Aija Krodere

Tavs ziedojums tiek izmantots projektiem mežu, jūras un saldūdens aizsardzībai, klimata vai pārtikas patēriņa jomās, kā arī lielo zālēdāju populāciju atjaunošanai Papes dabas parkā. Kļūstot par atbalstītāju, Tu piedalies dabas aizsardzībā, palīdzot aizsargāt Latvijas sugas, to dzīvotnes, mežus un ūdeņus, kā arī palīdzot lielajiem zālēdājiem atgriezties savās mājās - Latvijas dabā. Tu palīdzi mums kļūt stiprākiem, aizstāvot dabas un sabiedrības intereses!

VEIC ZIEDOJUMU MŪSU DARBĪBAS UZTURĒŠANAI


1) Ziedo ar Mobilly aplikācijā vai šeit.


2) Veic pārskaitījumu internetbankā
PASAULES DABAS FONDS
Reģ. nr.: 40008067839
BANKA: AS SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X
IBAN: LV83UNLA0050002304077
Mērķis: Ziedojums

* Pasaules Dabas Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

SADARBĪBA AR UZŅĒMUMIEM

Kopā ar uzņēmumiem radām kolektīvu rīcību, stimulējam inovācijas un mobilizējam resursus kopējai vērtību un sistēmu maiņai.

Uzzini vairāk
SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Jūs varat mums palīdzēt izplatīt vēstis, pievienojoties sekotāju pulkam un daloties informācijā ar draugiem.

© © Brad Josephs