What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Jaunie dabas advokāti īsteno vides interešu aizstāvības projektus un absolvē Aizstāvības akadēmiju

Sestdien, 24. aprīlī, plkst. 11:00-13:00 jaunie interešu aizstāvības speciālisti no visas Latvijas ar 8 īstenotiem vides aizsardzības projektiem tiešsaistes noslēguma pasākumā absolvēs Pasaules Dabas Fonda “Aizstāvības akadēmiju”. “Aizstāvības akadēmija” ir unikālas teorētiskas un praktiskas apmācības 30 stundu garumā, kurās jauniešiem tiek attīstītas prasmes, lai tie spētu aizstāvēt savas nākotnes vajadzības, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.

Tiešsaistes pasākumu 24. aprīlī plkst. 11:00 varēs skatīties šeit.

Noslēdzoties pirmajam mācību gadam “Aizstāvības akadēmijā”, vairāk nekā 20 jaunieši attīstīja prasmes sadarbībā ar mentoriem, nozares ekspertiem un sabiedrībā zināmām personām savas nākotnes interešu aizstāvībai, kā arī īstenoja 8 projektus  – pilsoniskās līdzdalības aktivitātes vides interešu aizstāvībā.

“Aizstāvības akadēmijas” absolventu zināšanas par demokrātiju un ieinteresētība interešu aizstāvībā ir pieaugusi vidēji par 20%. Savukārt lielākās izmaiņas pēc kursa absolvēšanas ir notikušas jauniešu attieksmē par personīgajām iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts līmenī par vides un dabas jautājumiem, kur attieksme ir pieaugusi par 31%.

Jauno dabas advokātu īstenotie 8 projekti: pētījums par bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes punktiem un to pieprasīšana Rīgas domei;  pētījums par sabiedrības attieksmi par pesticīdu ietekmi uz vidi un parakstu vākšanas kampaņa; vēstules nosūtīšana atbildīgajām institūcijām par kūlas ugunsgrēku preventīviem pasākumiem ar dronu palīdzību; liecību ievākšana par notekūdeņu apsaimniekošanas praksēm Rīgā un priekšlikumu sniegšana Rīgas domes deputātiem; sabiedriskā aptauja par sabiedrības izglītības līmeni un iesaistes pakāpi vides jautājumos; infografikas izveide par būvmateriālu utilizāciju un atkārtotu izmantošanu; pētījums par pašvaldību plānošanas dokumentiem un tuvākajiem nākotnes plāniem attiecībā uz klimata pārmaiņām pašvaldību vēlēšanu ietvaros, kā arī lēmuma pieņemšanas procesa ietekmēšana plastmasas šķirošanas konteinera pieprasīšanai Kandavas domē.

“Aizstāvības akadēmija” man ir pavērusi citu skatu uz pasauli, ka patiešām ikviens var kaut ko mainīt un ietekmēt, lai arī neviens nesaka, ka tas būs ātri un viegli. Es varu no sirds apgalvot, ka šis kurss man lika saprast, ka es esmu savā pareizajā vietā un man tas ir tikai jāturpina. Tikai tagad aptveru, cik plašas un lielas iespējas mums katram ir dotas, bet tās ir jāprot gudri izmantot, lai panāktu vēlamo rezultātu, neļaujot sevi kādam ietekmēt vai mainīt savu mērķi,” mācību norisi komentē J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 8.a klases skolniece un “Aizstāvības akadēmijas” absolvente Monta Heidemane.
 
Uzziņai
Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju "Quo Tu Domā" ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu ir izstrādājis apmācību kursu jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem “Aizstāvības akadēmija”, kurā ietvertas unikālas 6 teorētiskas un praktiskas nodarbības. Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, komunikācijas nozīmi, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības debatēm.

2021. mācību gada programma ir pieejama šeit: ej.uz/PDFprogramma2021. Mācību kurss notiks arī 2022. un 2023. gadā. Pieteikšanās 2022. mācību gadam tiks atvērta šī gada nogalē.
 
Apmācību kurss “Aizstāvības akadēmija” īstenota projektā “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstītu prasmes, kuras nepieciešamas pilsoniski aktīvai personībai.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu