What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Par globālo vides jautājumu risināšanu iestājas 91% aptaujāto jauniešu Latvijā

Pasaules Dabas Fonda veiktā aptauja Jauniešu intereses un to uzskati par prioritātēm Latvijas lēmumpieņēmēju dienaskārtībā nākamo 10 gadu laikā atklāj, ka pārliecinoši lielākajai daļai aptaujāto Latvijas jauniešu vecumā no 16 līdz 25 gadiem kopumā ir svarīgi, lai arī Latvijas sabiedrība iesaistītos globālo vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.

Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis: “Skatoties ilgtermiņā, izglītībai ir izšķiroša nozīme dzīvās dabas saglabāšanai nākotnē. Mēs varam panākt izmaiņas saražoto preču un produktu kvalitātē, finanšu sistēmās, gudrākā resursu izmantošanā, labākā mežu, lauku vai ūdeņu apsaimniekošanā, bet nepieciešams izprast, kādēļ tas ir vajadzīgs. Es vēlos lūgt skolotāju atbalstu vides problēmjautājumu integrācijā dažādos mācību priekšmetos. Veiksmīga zināšanu pasniegšana skolēniem šodien var mainīt kaut ko pēc 30 un 40 gadiem.”

Aptaujātie jaunieši uzskata, lai risinātu vides un dabas problēmas Latvijā, tiek darīts kopumā nepietiekami (69%). Tas ietver to, ka videi draudzīgas attīstības nodrošināšanai Latvijā tiek atvēlēts kopumā nepietiekami daudz valsts un pašvaldību budžeta naudas (58%), kā arī Latvijas pašreizējie likumi attiecībā uz dabas aizsardzību kopumā tiek novērtēti kā pārāk «vāji» (64%).

Lai arī jaunieši iedzīvotāju iesaisti dabas saglabāšanā un izglītības pilnveidošanu par vides, dabas un klimata jautājumiem uzskata par neapšaubāmu prioritāti, mācību iestādēs viņiem netiek sniegtas pilnvērtīgas zināšanas un izpratne. Vidēji tikai 32% respondentu uzskata, ka mācību iestādēs izpratne par preču un pakalpojumu ietekmi uz vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu, sugu un dzīvotņu saglabāšanu un citiem jautājumiem tiek veidota labā un teicamā līmenī.

Pasaules Dabas Fonda projekta vadītāja Laura Treimane norāda: “Skolās būtu steidzami jāsāk pasniegt “izdzīvošanas ABC”, lai jaunieši zinātu, kā aizstāvēt savas intereses un rīkoties pirms neatgriezeniski saasinās dabas daudzveidības izzušanas un klimata krīzes. Par to arī esam pārliecinājušies, īstenojot “Aizstāvības akadēmiju”.”

Pēc respondentu domām visvairāk vides un dabas aizsardzības problēmu risināšanā Latvijā būtu jāiesaistās iedzīvotājiem (79%), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (62%), valdībai (57%) un pašvaldībām (55%), kā arī nevalstiskajām organizācijām (52%).

Pasaules Dabas Fonds aicina lēmumpieņēmējus ieklausīties jauniešu viedokļos, lai kopā ar visām iesaistītajām pusēm meklētu risinājumus vides aizsardzības jautājumu integrācijai visos mācību priekšmetos. 

Aptaujas mērķis ir izvērtēt 16 - 25 gadus vecu jauniešu viedokļus attiecībā uz vides aizsardzības problēmu risinājumiem. Anketēšana tika veikta sadarbībā ar pētījumu centru SKDS 2021. gada janvārī. Projektu “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


Materiāls sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


 

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu