Klimata pārmaiņas | WWF Latvia

Klimata pārmaiņasCilvēku radītā CO2 un citu siltumnīcefekta gāzu (SEG) apjoms pārsniedz Zemes absorbcijas spējas un izraisa siltumnīcas efektu, kas veicina klimata pārmaiņas.
Galvenā siltumnīcas efektu radošā gāze ir oglekļa dioksīds (CO2), kas rodas, dedzinot oglekli saturošu kurināmo (ogles, naftu, dabasgāzi) un izvirstot vulkāniem.

Tūkstošiem gadu pastāvēja zināms līdzsvars, jo daba spēja absorbēt radušās klimata gāzes, taču tagad situācija ir mainījusies.

Cilvēku radītā CO2 un citu siltumnīcefekta gāzu (SEG) apjoms pārsniedz Zemes absorbcijas spējas un izraisa siltumnīcas efektu, kas veicina klimata pārmaiņas.

Latvijas iedzīvotāju ietekme uz klimatu

Latvijā vidēji 1 cilvēks rada 5 tonnas CO2e gadā - vajadzētu 3 tonnas
Pasaules Dabas Fonds ir aprēķinājis Latvijas iedzīvotāju ietekmi uz klimatu – tā šobrīd gandrīz divas reizes pārsniedz pieļaujamo. Lai ikviens varētu aprēķināt savu ietekmi, izveidots īpašs kalkulators, kas pieejamswww.pdf.lv/klimats

Lai apturētu neatgriezeniskas klimata pārmaiņas un saglabātu līdzšinējo līdzsvaru dabā, viens cilvēks nedrīkst radīt vairāk kā 3 tonnas COgadā.

Oglekļa pēdas aprēķinā tiek iekļautas ar transportu, mājokli, pārtiku, patēriņa preču un pakalpojumu radīšanu, lietošanu un utilizāciju saistītās tiešās un netiešās SEG emisijas,” skaidro Jānis Brizga, pētījuma autors.
 

Aprēķini savu ietekmi uz klimatu!

 
	© Pasaules Dabas Fonds

Jautājumi & atbildes

Cik precīzs ir Dzīvesveida kalkulators?

Ja Latvijā praktiski nav ražošanas, kāpēc ir ~2 reizes lielāka ietekme uz klimatu nekā pieļaujams? 

Vai klimata izmaiņas vispār ir?
Šīs un citas atbildes šeit!