Klimata pārmaiņas | WWF Latvia

Klimata pārmaiņasCilvēku radītā CO2 un citu siltumnīcefekta gāzu (SEG) apjoms pārsniedz Zemes absorbcijas spējas un izraisa siltumnīcas efektu, kas veicina klimata pārmaiņas.
Galvenā siltumnīcas efektu radošā gāze ir oglekļa dioksīds (CO2), kas rodas, dedzinot oglekli saturošu kurināmo (ogles, naftu, dabasgāzi) un izvirstot vulkāniem.

Tūkstošiem gadu pastāvēja zināms līdzsvars, jo daba spēja absorbēt radušās klimata gāzes, taču tagad situācija ir mainījusies.

Cilvēku radītā CO2 un citu siltumnīcefekta gāzu (SEG) apjoms pārsniedz Zemes absorbcijas spējas un izraisa siltumnīcas efektu, kas veicina klimata pārmaiņas.

Latvijas iedzīvotāju ietekme uz klimatu

Latvijā vidēji 1 cilvēks rada 5 tonnas CO2 gadā - vajadzētu 0 tonnas
Lai ikviens varētu aprēķināt savu ietekmi uz klimatu, izveidots īpašs kalkulators, kas pieejams šeit.

Oglekļa pēdas aprēķinā tiek iekļautas ar transportu, mājokli, pārtiku, patēriņa preču un pakalpojumu radīšanu, lietošanu un utilizāciju saistītās tiešās un netiešās SEG emisijas,” skaidro Jānis Brizga, pētījuma autors.
 

Aprēķini savu ietekmi uz klimatu!

 
	© Pasaules Dabas Fonds

Jautājumi & atbildes

Cik precīzs ir Dzīvesveida kalkulators?
Ja Latvijā praktiski nav ražošanas, kā mēs radām ietekmi uz klimatu?
Vai cilvēces izraisītās klimata pārmaiņas vispār pastāv?
Šīs un citas atbildes šeit!