Saldūdens | WWF Latvia

SaldūdensMeklējam "spoku tīklus"

„Spoku tīkli” („Ghost Fishing” – eng.) ir ūdenstilpnēs pazaudēti un atstāti zvejas rīki, kas turpina nekontrolēti zvejot.
Pasaules Dabas Fonds Latvijā īstenojis kampaņu “Spoku tīkli” - pamestu un pazaudētu zvejas rīku meklēšanu Latvijas ezeros.

Vairums no zvejas rīkiem, kas tiek norauti, pazaudēti vai atstāti ezeros, turpina "zvejot". Tā kā zvejas rīku izgatavošanā tiek izmantoti sintētiskie materiāli, kas dabā sadalās ļoti lēni, vēl ilgi pēc tīkla nozaudēšanas tas turpina darboties. Pēc sava oficiālā “darba” beigām tīkli un citi zvejas rīki turpina “spokoties” un ķert zivis, kas nekad netiks izņemtas no šiem tīkliem. Tas kaitē gan dabai, gan cilvēku ekonomiskajām interesēm.

Pasaulē veikti vairāki pētījumi par „spoku tīkliem”, kuros pierādīta to negatīvā ietekme uz ūdens ekosistēmām. Zivis un citi ūdens iemītnieki, sapinoties tīklos, iet bojā.

Kā notiek spoku tīklu meklēšana? 

  

Nelikumīga zveja - joprojām aktuāla

 
© Pasaules Dabas Fonds
2014. gadā Rīgas pašvaldības policija no ūdenstilpnēm izņēma 343 nelikumīgus zvejas rīkus, kuru kopgarums pārsniedz 14000 metru! 
Pasaules Dabas Fonda lieliskie brīvprātīgie palīgi un Rīgas pašvaldības Drošības uz ūdens un ... 
© Pasaules Dabas Fonds
Pasaules Dabas Fonda brīvprātīgie un Rīgas pašvaldības Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvalde, ķerot malu zvejniekus Buļļupē. 2015. gada septembris.
© Pasaules Dabas Fonds

Ko mēs darām?

    • Pasaules Dabas Fonda mērķis ir panākt ilgtspējīgu ūdens resursu apsaimniekošanu un izmantošanu.