Aizstāvības akadēmija | WWF Latvia


 
© Pasaules Dabas Fonds

Aizstāvības akadēmija

Ikvienam iedzīvotājam ir loma demokrātiskajos procesos, par ko ir jārunā, jāizprot un jāpraktizē. 57% Latvijas jauniešu novērtē, ka tiem ir iespējas iesaistīties jauniešu projektos un aktivitātēs, bet tikai 24% to ir darījuši. Mēs vēlamies jauniešos veicināt ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstīt dažādas prasmes, lai tie nākotnē spētu aktīvi, argumentēti, izmantojot kritisko domāšanu, pārstāvēt savas intereses vides jautājumos gan individuāli, gan pievienojoties nevalstiskajam sektoram. Tādēļ esam radījuši iniciatīvu "Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā" jeb Aizstāvības akadēmiju.

Kas ir Aizstāvības akadēmija?

Aizstāvības akadēmija ir Latvijā vēl nebijušas teorētiskas un praktiskas 15-25 gadu vecu jauniešu apmācības 3 mēnešu garumā par interešu aizstāvību vides jautājumos. Kurss tapis sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju "Quo Tu Domā".

Ko mēs plānojam?

No 2020. līdz 2023. gadam katru gadu 20 motivētākie 15-25 gadus veci jaunieši no Rīgas un Latvijas reģioniem tiks uzņemti bezmaksas Aizstāvības akadēmijā – 3 mēnešu ilgā neformālās izglītības kursā. Šajā akadēmijā jaunieši tiks apmācīti par pilsoniskās līdzdalības formām, nevalstisko organizāciju lomu pozitīvu pārmaiņu radīšanai un iesaistīti aktivitātēs, kas veicina ticību personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī, mudināti uz rīcību interešu pārstāvniecībā un iedrošināti ietekmēt politiskās iniciatīvas.

Kad notiks mācības?

Pirmās mācības notiks katru otro sestdienu 4h garumā no 2021. gada 16. janvārim līdz 2021. gada 27. martam.

Ko mācīs Aizstāvības akadēmijā?

Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības izspēles. Mācību kursa programma būs pieejama drīzumā. Kursa noslēgumā jaunieši izstrādās pilsoniskās līdzdalības kursa darbus – sākot no protesta akcijām un beidzot ar likumdošanas izmaiņu virzīšanu –, kas apliecinās, vai kurss nokārtots veiksmīgi.

Ko no Aizstāvības akadēmijas iegūs jaunietis?

Neskaitot lielisku iespēju iepazīties ar jauniem un aktīviem domubiedriem no visas Latvijas, kā arī iegūt vērtīgas zināšanas, kas noderēs gan ikdienā, gan profesionāli, vissekmīgākie kursa absolventi tiks pie lieliskām veicināšanas balvām.

Kas ir Vasaras skola?

Katru gadu Aizstāvības akadēmijas absolventi tiksies Vasaras skolā, kurā ar neformālās izglītības palīdzību atsvaidzinās iegūtās zināšanas, izstrādās nākotnes plānus un reflektēs par to, kā iegūtās zināšanas apņemas īstenot praksē.

Kāds ir projekta mērķis?

Projekta Aizstāvības akadēmija mērķis ir veicināt pilsoniskuma apziņu un stiprināt to vides jautājumos starp 15-25 gadīgiem Latvijas jauniešiem: apmācot par demokrātijas kultūru, pilsoniskās līdzdalības formām, kritisko domāšanu un veiksmīgu argumentāciju; iesaistot neformālās – teorētiskās un praktiskās – pilsoniskās aktivitātēs un iedrošinot aizstāvēt savas intereses lēmumu pieņemšanas procesos.
 
© Pasaules Dabas Fonds
Aizstāvības akadēmija
© Pasaules Dabas Fonds

Mēs vēlamies jauniešos veicināt ticību savām spējām ietekmēt norises valstī.

Paldies, ka pieteicāties Aizstāvības akadēmijas ievadsemināram! Gaidīsim jūsu pieteikumu nākamgad!
Aicinājām skolas, arodvidusskolas, tehnikumus, koledžas, augstskolas un jauniešu centrus no visas Latvijas līdz 14. novembrim pieteikties “Aizstāvības akadēmijas” ievadsemināram!

Tā ir iespēja tikai 10 mācību iestādēm šogad iepazīties ar aktuālākajiem vides jautājumiem un to iespējamajiem risinājumiem 2 mācību stundu garumā.

Pieteikšanās šeit: ej.uz/PDFskolas2020

Semināra pirmajā daļā Pasaules Dabas Fonds sniegs ieskatu par publisko interešu praktisko aizstāvību, nevalstisko organizāciju lomu sabiedrībā nozīmīgu jautājumu risināšanā un pozitīvu pārmaiņu īstenošanā, veiksmīgas argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipiem. Savukārt otrajā daļā jauniešu uzdevums būt atklāt, kādas ir tipiskākās argumentācijas kļūdas, kas sarunā neļauj sasniegt vēlamo rezultātu.
Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 73 140.43 eiro.

Projekta mērķis ir 15-25 gadīgu Latvijas jauniešu pilsoniskuma apziņas veicināšana un stiprināšana vides jautājumos. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.


Kontaktinformācija

  • Laura Treimane

    Communications Director

    Pasaules Dabas Fonds,
    Latvia (PDF)

    +371 28288090

Draw horizontal lines on a webpage | by MasaKudamatsu | Medium
 rel=
Jauniešu pašizaugsmes programma Award
© Jauniešu pašizaugsmes programma Award

SADARBĪBAS PARTNERI